Γιατί GREENSTRUCT

                            

             

 

 
          Η GREENSTRUCT, λειτουργώντας ως εμπορική και τεχνική εταιρεία, διαθέτει την ευελιξία να συνεργάζεται είτε με
 
          κατασκευαστές ενεργειακών υποδομών, παρέχοντάς τους τα προϊόντα μας προς τοποθέτηση, είτε απευθείας με
 
          αρχιτεκτονικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία αναλαμβάνοντας πλήρως την μελέτη
 
          και κατασκευή των έργων, έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για τους πρωτοποριακούς φωτοβολταϊκούς
 
          υαλοπίνακες αλλα και Dynamic Glass εφαρμογών, επιτυγχάνοντας το αρτιότερο αισθητικά και λειτουργικά αποτέλεσμα.