Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

            

 

Ο Πρότυπος Φωτοβολταϊκός Σταθμός Στέγασης Αυτοκινήτων & το Αίθριο κτιρίου Επιστημονικού Πάρκου Πατρών βασίστηκε στην τεχνολογία Κρυσταλλικού Πυριτίου, παράγει 28,000 kWh/χρόνο, και αποτρέπει την έκλυση 18,500 tn CO2 ετησίως.