Πλεονεκτήματα

 

                     

 
 
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Έγκειται στο συνδυασμό τόσο ενεργητικών, όσο και παθητικών ιδιοτήτων. Έτσι παράλληλα με την in situ παραγωγή καθαρής πράσινης ενέργειας, επιτρέπουν την είσοδο φυσικού φωτός στο εσωτερικό, με ταυτόχρονη αυξημένη θερμομόνωση-ηχομόνωση, και ολική ανάκλαση των βλαβερών υπέρυθρων και υπεριωδών ακτινοβολιών, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην διαμόρφωση των πλέον ευνοϊκών συνθηκών διαβίωσης.
 
 
ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός οτι σύμφωνα με τις διεθνείς τιμολογιακές τάσεις, οι προηγμένες φωτοβολταϊκές λύσεις της εταιρείας μας απολαμβάνουν πλέον το ίδιο εύρος τιμών με τα συμβατικά υλικά κατασκευών.
Είναι επομένως εμφανές ότι τα κέρδη από την αξιοποίηση τους είναι πολλαπλά, τόσο από οικονομοτεχνική, οσο και από περιβαλλοντική σκοπιά.
 
 
ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Είναι αποδεδειγμένο οτι η κατασκευή πράσινων, ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, με αιχμή του δόρατος την χρήση φωτοβολταϊκών δομικών υλικών, και η αειφόρος ανάπτυξη, αποτελεί το δρόμο του μέλλοντος και οι εταιρείες που υιοθετούν αυτή την τακτική αποτιμώνται θετικά στην κοινωνική συνείδηση, κερδίζοντας σε κύρος και ανταγωνιστικότητα στον κόσμο των αγορών.
Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και τα καθαρά οικονομικά οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας, την πτώση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας και την αύξηση της εμπορικής αξίας των υποδομών, μέσω και της αδιαμφισβήτητης αισθητικής αναβάθμισης τους, γίνεται πλέον εμφανής η σαφής βελτίωση της απόδοσης της επένδυσης (ROI).
 
 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Στην εποχή μας πλέον, η βιωσιμότητα και η ενεργειακή επάρκεια, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η προστασία του πλανήτη με λίγα λόγια, μέσω φιλικών προς το περιβάλλον φωτοβολταϊκών αρχιτεκτονικών δομών, υπαγορεύεται εναργώς στα πλαίσια της σύγχρονης επιχειρηματικής ηθικής και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.