Τριπλοί υαλοπίνακες ασφαλείας

 

 
 
Μια λύση για μέγιστη ηχομόνωση και θερμομόνωση της κατασκευής.
 
Αποτελούνται από έναν επιπλέον υαλοπίνακα ασφαλείας πάχους 6 mm ο οποίος ενσωματώνεται σε έναν διπλό υαλοπίνακα ασφαλείας.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όπως και στους διπλούς υαλοπίνακες ασφαλείας παρομοίως υπάρχει η δυνατότητα πλήρωσης των θαλάμων των τριπλών υαλοπινάκων ασφαλείας με το ευγενές αέριο αργό, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή θερμική μόνωση.