Φωτοβολταϊκή Αεριζόμενη Πρόσοψη - Διπλό Κέλυφος

 

Στη σύγχρονη αρχιτεκτονική παρουσιάζεται ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον εξεύρεσης καινούριων,πρωτοποριακών υλικών προς χρήση σε αεριζόμενες γυάλινες προσόψεις και οροφές.
 
Εμπνεόμενη απο αυτο το αυξανόμενο ενδιαφέρον, η Onyx Solar σχεδίασε ενα σύστημα για αεριζόμενες γυάλινες προσόψεις και οροφές κτιρίων με αδιαμφισβήτητη αισθητική αξία και ασυναγώνιστη θερμική μόνωση το οποίο παράγει επίσης δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια απο τον ήλιο.
 
Η παραγόμενη ηλεκτρικη ενέργεια μπορεί να διοχετευτεί απευθείας στο ηλεκτρικό δίκτυο ή να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί προς ιδίον όφελος (απομονωμένο σύστημα).
 
Η απόρροια της συγκεκριμένης μεθόδου θερμικής μόνωσης είναι μια εξοικονόμηση περίπου της τάξης του 25-40 % των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου.
 
Αναλόγως τον προσανατολισμό της πρόσοψης, την τοποθεσία του κτιρίου και την φωτοβολταϊκή τεχνολογία που χρησιμοποιείται, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται απο το σύστημα μας για μόλις ενα τετραγωνικό μέτρο ποικίλλει ανάμεσα σε 20-40 kWh ετησίως.Το ποσό αυτο της ηλεκτρικής ενέργειας επαρκεί για την ηλεκτροδότηση ενός λαμπτήρα εξοικονόμησης 20W για 10.000 ώρες.
 
Επιπρόσθετα όλων των περιβαλλοντικών οφελών του συστήματος, σε χώρες στις οποίες επιτρέπεται η προμήθεια και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, ενα τετραγωνικό μέτρο αεριζόμενης γυάλινης πρόσοψης μπορεί να παράξει ενα καθαρό κέρδος σε βάθος 25ετίας της τάξης των 1000 ευρώ και άνω.
 
Απο οικονομική σκοπιά, αναλόγως τον τύπο του κτιρίου και την τοποθεσία του, το συστημά μας είναι ικανό να επιτύχει ενα Συντελεστή Εσωτερικής Απόδοσης (IRR) μεγαλύτερο του 25% και μια ασυναγώνιστη περίοδο αποπληρωμής της επένδυσης.